Forældrerådet i Damperen består af flere forældrerepræsentanter fra både vuggestue og børnehave, de to pædagogiske ledere samt to medarbejderrepræsentanter fra henholdsvis vuggestue og børnehave. Vi afholder møder 4 gange årligt. Vi har en forældrerådsformand, der også er repræsentant i forældrebestyrelsen i klyngen.

Forældrerådsmøder 2018:

Tirsdag d. 20/2

Onsdag d. 23/5

Torsdag d. 30/8

Mandag d. 12/11

 

SKRIV FRA FORÆLDRERÅDET DECEMBER 2017

Hej alle medforældre og børn i Damperen (inklusiv Hestestalden og det halve kongerige ;o)

Vi er jeres forældreråd, og vi vil gerne høre fra jer, hvis I har noget på hjerte. Det være sig ris, ros eller rigtig gode forslag indenfor emnerne forældresamarbejde, pædagogik, kost og sundhed, til dels økonomi eller andre spændende ting, som vedrører vores allesammens børn og deres pædagogers hverdag og fællesskab.

Vi er godt fordelt på de fleste stuer, vuggestue og børnehave, i Hestestalden og Damperen.

Vi holder – udover den løbende kontakt - møde med ledelsen og to repræsentanter for pædagogerne i vores hus 4 gange om året. Derudover er formanden – Signe – til møde i klyngebestyrelsen - også 4 gange årligt. På disse møder medtager vi gerne jeres inputs, hvis de ikke kan løses eller besvares af os selv i dagligdagen.

Vi bestræber os på at lægge referater fra vores møder på KBH barn. Desuden håber vi på sigt, at vores billeder og kontakt-info vil komme på KBH barn.

 

De bedste hilsner fra alle os i Damperens samlede forældreråd

 


Bilag
Velkommen i forældrebestyrelsen og forældrerådet