Galoppen

Galoppen er vores udflytter, som er beliggende på landet udenfor Ishøj. Her har vi en stor gammel villa og en kæmpe naturlegeplads, hvor der er mulighed for at udfolde sig anderledes, end når man er derhjemme på Vesterbro - både motorisk og socialt. Desuden byder nærmiljøet på både vandløb, æbleplantage, bondegård og store vidder.

Alle børnehavegrupper er på skift i Galoppen i 14 dages interval, dvs. 14 dage i udflytter efterfulgt af 14 dage hjemme på Vesterbro på skift i teams bestående af 2 stuer. Bussen har afgang kl. 9 og hjemkomst kl. 15.30. Det tager ca. 30 min at køre med bussen.

Formålsbeskrivelse er pt ved at blive udarbejdet.