Pædagogiske principper i Klynge VVK D

Klynge VVK Ds pædagogiske principper ligger inden for de rammer og mål Børne –og Ungeudvalget i BR har fastsat.

Vi bestræber os i hver enhed på at det enkelte barn bliver mødt, set og hørt som den det er, og bliver guidet ud fra nærmeste udviklingszone.

Klynge VVKD tager udgangspunkt i et læringssyn, hvor rammerne er trygge og tydelige, og hvor der fokuseres på alderssvarende udvikling og udfordringer. Læringen skal tage udgangspunkt i dagligdagen som helhed. Den pædagogiske indsats skal skabe en tryg base, hvorfra barnet kan udforske og opdage verdenen på egen hånd.

Med barnet i centrum skal der skabes rum til, at alle børn får lige muligheder for at leve det gode børneliv, hvor de kan begå sig i større fællesskaber.

Vores pædagogik skal derfor være søgende, udforskende og skabende. Børnene kan på denne måde opnå kendskab til og lære at navigere i en social verden.