Forældrebestyrelsen i klynge F

Klyngens forældrebestyrelse består af otte forældrerepræsentanter (en repræsentant pr. enhed), to medarbejderrepræsentanter med stemmeret samt en repræsentant for de pædagogiske ledere uden stemmeret. Klyngelederen deltager som sekretær/sagsbehandler for forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen mødes fem gange årligt.

Du kan læse meget mere om forældrebestyrelsens opgaver, se mødekalender og referater m.v. på klyngens website under Forældrebestyrelsen i klynge F.