Værdigrundlag

I Langhuset tager vi afsæt i Københavns Kommunes værdigrundlag med de fire kerneværdier: respekt, ligeværd, dialog og tillid.

Med udgangspunkt i disse værdier skal personalet med en anerkendende pædagogik møde vores børn og unge med respekt for deres forskelligheder. Ligeværdighed hos os betyder, at alle børn anerkendes for deres individuelle behov og personlighed. De skal ligeværdigt tilgodeses i planlægningen og udfoldelsen af aktiviteter. Gennem dialog vil vi sikre, at klyngens børn og unge får medbestemmelse og medindflydelse på et grundlag, der er præget af gensidig tillid mellem børn, forældre og det pædagogiske personale.