Opstart i Vuggestuen Rugvej

I vuggestuen lægger vi særlig vægt på en god indkøring. Det er vigtigt, at vi på en rolig og tryg måde byder barn og forældre velkommen.


Én primær voksenkontakt

Ved start i vuggestuen vil én voksen have den primære kontakt til barn og forældre. Det synes vi er vigtigt, idet barnet på den måde kun behøver at forholde sig til én voksen. Den primære voksne er den, der informerer og fortæller om livet og hverdagen i vuggestuen. Det vil også hovedsageligt være denne voksne, som forældrene i begyndelsen giver informationer og oplysninger om barnet. F.eks. om barnet har været passet af andre? Hvordan plejer barnet at sove? Bruger han/hun sut? Er der noget, barnet er særlig glad for: en bamse, en sutteklud? Er der noget, vi skal være særlig opmærksomme på? Allergi?

Når vi finder det afgørende, at det i begyndelsen kun er én voksen, der har den primære kontakt til barnet, er det fordi vi har erfaring for, at det skaber størst tryghed hos barnet (og såmænd også hos forældrene). Der vil være én, de kender lidt bedre end de andre voksne på stuen. Hensigten er, at barnet i starten vil bruge sin primære voksne som en sikker base, man kan bevæge sig væk fra, men altid trygt vende tilbage til.

Nogle børn vil bruge den primære voksne i lang tid, andre vil hurtigere bevæge sig væk og frigøre sig. Dette er meget individuelt, og det skal der være plads til. Ligeledes ved vi af erfaring, at det i starten er lidt nemmere for forældrene at aflevere 'guldklumpen' til én bestemt voksen, som har fået en forhåbentlig god kontakt til dem og deres barn.


Tryg og fleksibel indkøring

Indkøringen tilrettelægges ofte på den måde, at det nye barn i de første dage er 1-2 timer på stuen sammen med en af forældrene, den primære voksne og en lille gruppe jævnaldrende børn. Det nye barn er som regel meget interesseret i de andre børn, og så foregår der noget på stuen i et roligt og overskueligt tempo, så alle kan lære hinanden at kende.

Afhængig af, hvor lang tid forældrene har til indkøring, og hvor parat barnet er, aftales det fra dag til dag, hvordan indkøringen skal foregå. Det er vores erfaring, at det er passende at afsætte en uge til indkøring. I den efterfølgende uge vil det være godt for barnet at have korte dage, således at tilvænningen til vuggestuen sker gradvist.

Nogle børn er i starten så motiverede og nysgerrige, at de knapt registrerer, at mor eller far har vinket farvel og først kommer et par timer senere. Andre børn er 100 % opmærksomme på, hvor far eller mor bevæger sig hen, og synes, det er svært at sige farvel. Det er utrolig forskelligt fra barn til barn, og de forskelligheder skal vi tage hensyn til og skabe plads til.


Åben og ærlig information

Til slut er det vigtigt at nævne, at forældrene altid kan regne med, at de informationer, de får om, hvordan dagen er gået i vuggestuen, er ærlige. Ingen har gavn af eller interesse i at pynte på virkeligheden. Har det været en svær dag for barnet, eller har barnet været ked af det, vil vi fortælle det. Vi vil gerne fremstå som et troværdigt og seriøst personale, da det bl.a. er fundamentet for et godt forældresamarbejde.

Du kan finde flere informationer som ny forælder i pjecen Velkommen til Vuggestuen Rugvej nedenfor.