Feriepasning (samåbent) sommeren 2019

I uge 28-29-30 samler vi pasningen af klyngens børn på én matrikel: Andedammen på Hyltebjerg Allé 42.

De øvrige syv institutioner i klyngen vil være lukkede i de tre uger.

Det er et politisk flertal bag budgetaftalen for 2019 i Københavns Kommune, der har besluttet at reducere udgifterne til dagtilbudsområdet ved at samle børnene på færre matrikler i de uger af ferieperioderne, hvor der er færrest børn i institutionerne. Du kan læse mere på kk.dk: Feriepasning i dagtilbud.

Nedenfor kan du se det informationsbrev, som er udsendt til klyngens forældre.