Tilsynsrapporten er udarbejdet ud fra Københavns kommunes Børne- og ungdomsforvaltnings ramme for udførelse af pædagogisk tilsyn.

Som en del af tilsynet kommer den pædagogiske konsulent på tilsynsbesøg og laver en observationsdel som giver et medblik på den pædagogiske praksis, disse observationer præsenteres systematisk på den faglige dialog for klyngeleder, pædagogisk leder, repræsentanter fra det pædagogiske personale og en repræsentant fra forældrerådet. I den faglige dialog gennemgås bl.a. lovkrav, data, pædagogiske læreplaner/børnemiljøvurdringer dette drøftes med en hovedvægt på pejlemærkerne

 

  • Social relationer  
  • Inklusion og fællesskab
  • Sprogindsatsen
  • Forældresamarbejde/forældrepartnerskab
  • Sammenhænge og overgange
  • Pædagogiske metoder og refleksioner

 

På baggrund af observationerne og den faglige dialog udarbejder den pædagogiske konsulent tilsynsrapporten,  hvor det enkelte pejlemærker vurderes og kategoriseres, begrundes. Derudover udarbejdes der anbefalinger til hvad institutionen kan arbejde med for at styrke eller vedligeholde den pædagogiske kvalitet.