Det gode børneliv i Ørestad

I A Klynge I har vi en vision om at (videre)udvikle det gode børneliv i Ørestad. Vi vil gerne med vores pædagogiske viden og de faciliteter, som Københavns kommune har stillet til rådighed, være aktive medspillere i at skabe et godt, sundt og udviklende børneliv i samspil med bydelens øvrige interessenter. I klyngen har vi nedsat en visionsgruppe, hvor der er repræsentanter fra alle klyngens enheder, som arbejder med at søsætte aktiviteter og tiltag, som understøtter klyngens vision.

For at undersøge om klyngens vision vandt genklang hos klyngens børn og forældre, har Signe Fjordbak, som er sociolog, udarbejdet en rapport omkring Det gode børneliv i Ørestad. I rapporten undersøges det, om det fokus klyngen har på kost, sundhed og bevægelse, også vægtes i et børne- og forældreperspektiv.

 

Af forskellige tiltag og aktiviteter, som klyngen har iværksat, kan nævnes; Store legedag i Byparken, Fælles spisning, Forældrebarn idræt, Økologisk og sukkerfri kost, Vidensbank m.m.