Dogmer

Vi har udarbejdet et sæt dogmer med afsæt i Lise Alhmanns principper med fokus på børnenes selvhjulpenhed og deltagelse.

Udgangspunktet i disse er, at det pædagogiske personale har en fælles holdning for, hvordan de skal agere for at undgå at indlære børnene hjælpeløshed.

 

Lise Alhmann siger det således:
"Hver gang en voksen gør noget for et barn, som barnet kan selv, fratager de voksne barnets egen udvikling!"