Børn med særlige behov

Dagtilbuddene i Københavns kommune er forpligtede til at rumme og inkludere en særskilt defineret gruppe af børn, det drejer sig om:

• Børn der ikke trives eller udvikler sig i dagtilbuddet og har særlig støtte
• Børn hvor personalet er bekymret for deres trivsel og udvikling
• Tosprogede børn med behov for særlig sprogstimulering

 

For denne gruppe skal dagtilbuddene tilrettelægge læringsmål, metoder og aktiviteter, så børnenes potentialer og udviklingsmuligheder bliver fremmet bedst muligt (Vejledende retningslinjer for udarbejdelse af læreplaner i Københavns kommune).

 

I Børnehuset 8-Tallet tages der udgangspunkt i, at det ikke er det enkelte barn, der skal tilrettes, men derimod fællesskabet der skal rummeligt, således at der er plads til alle uanset, hvilket udfordringer det enkelte barn kan have. Børn, der af en eller anden grund, ikke er inkluderet i fællesskabet, har også ret til at være en del af det daglige fællesskab, hvor de værdsættes og anerkendes for den de er.

 

I den daglige pædagogiske praksis betyder det, at personalet gennem anerkendende kommunikation og anerkendende relationer tydeliggør overfor fællesskabet, at alle børn har noget særligt at tilbyde fællesskabet og fællesskabet har noget at tilbyde alle børn.

Børn, der skal have særlig opmærksomhed, kan være børn, hvor personalet i første omgang på baggrund af egne observationer, udarbejder en intern handleplan med beskrivelse af pædagogiske tiltag, læringsmål og metoder i forhold til at fremme barnets udvikling og trivsel. Bekymringerne vil altid blive delt med forældrene.

 

Den særlige sprogstimulering kan foregå i grupperne, turene, aktiviteterne eller på legepladsen, hvor personalet vil udnytte alle chancer til at ”bruge sproget”. Det handler om at bruge sproget der hvor sproget kan bruges. Derudover råder institutionen over diverse sprog-materialer, der kan anvendes af en voksen alene sammen med barnet, eller sammen med nogle andre børn.