Overgange

Da Børnehuset 8TALLET er et integreret dagtilbud, så er der mulighed for at se på barnets generelle udvikling, når barnet skal flyttes fra vuggestue til børnehave. Samtidig har vuggestuebørnene kendskab til hele huset, dvs. rammerne er velkendte og de kender og ser hele personalegruppen i løbet af en dag.

Når et vuggestuebarn er mellem 2 og 10 måneder og 3 år, siger de kommunale anvisningsregler at barnet skal i børnehave. Her vil vi gerne tage alle de hensyn vi kan således, at rykket sker under hensyntagen til det enkelte barns alder, udvikling og i samarbejde med forældrene og pladsanvisningen. Der forsøges at tage hensyn til, at vuggestuebørnenes venskaber bevares, samtidig med at der tages hensyn til søskendes placering.

 

Når et barn skal rykke i børnehaven, laver personalet en plan med datoer og besked om indkøringsforløbet. Denne udleveres til forældrene. Derudover inviteres forældrene til en opstartssamtale i børnehaven med deltagelse af en vuggestuepædagog.

 

Barnet kommer på besøg, i børnehaven, sammen med vuggestuepersonalet, i ugerne op til starten og spiser med til frokost. Sover barnet ikke til middag, kommer det med på legepladsen i middagsstunden sammen med børnehavebørnene.

 

Længden af indkøringen kan variere fra barn til barn, men typisk varer den 1-2 uger. Vores erfaring siger os, at det for barnets skyld er godt, at de første 2-3 dage i børnehaven bliver korte, da det er ”hårdt arbejde” at starte et ”nyt” sted.

 

Efter 2-4 måneder tilbyder vi en forældresamtale om barnets opstart og trivsel i børnehaven.

For børn der skal i skole vil børnene kommer på besøg i en børnehaveklasse, og en børnehaveklasselærer vil komme på besøg i børnehaven fra den eller de skoler vi samarbejder med. Ifølge dagtilbudsloven skal vi udarbejde og videregiver de lovpligtige oplysninger, der populært kaldes ”Vidensdeling”, til børnenes kommende skole og fritidshjem.