Storegruppen

Kære forældre

Hver sommer skal vi sende en stor del af jeres børn i skole og vi skal dermed sige farvel til mange af de børn, der har været med helt fra starten af Børnehuset 8TALLET. Der er heldigvis stadig lang tid til sommer og i år har vi været i god tid med, at få sammensat nogle tovholdere på det vi kalder for Storegruppen.

Formålet med Storegruppen er, at sætte ekstra fokus på at få sendt børnene godt og trygt videre til deres næste kapitel af livet, herunder skolen. Skolen har nogle klare forventninger til børnene hvad angår skoleparathed. Det handler om sociale forudsætninger såsom konflikthåndtering og at kunne modtage beskeder. Om de motoriske færdigheder som eksempelvis, at være selvhjulpen og at kunne skrive sit eget navn, klippe og tage sko på. Der er de personlige forudsætninger som, at kunne koncentrere sig, tage ansvar og være nysgerrig. Hele pjecen fra skolen kan I finde på vores hjemmeside under ’vores pædagogik/skolestart’. Det er en god pjece, der er henvendt til jer forældre om, hvordan I kan arbejde med emnerne derhjemme.

Naturprofilen og Det Gode Børneliv

I Børnehuset 8TALLET, såvel som i hele klynge A6b, har vi også nogle ambitioner med jeres børn. Eksempelvis brænder vi for vores naturprofil, fordi vi er overbeviste om, at børn, der færdes dagligt i naturen dels får et godt og dejligt børneliv og dels får de bedste forudsætninger for, at være i udvikling. Alt det kan man læse meget mere om i den nyligt opdaterede læreplan. 
Vi arbejder kort sagt med læreplanerne og naturprofilen - også i Storegruppen, velvidende at det for længst er dokumenteret, at netop naturen giver børn de bedste forudsætninger for motorisk udvikling, fordybelse, ansvar, selvhjulpenhed med videre.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave, at vække deres videbegær og nysgerrighed. Vi har med Storegruppen rigtig gode muligheder for at skabe fokus på venskaber på tværs, konflikthåndtering og slåskultur, fællesskaber og behovs-tilsidesættelse eksempelvis.  De skal have oplevelsen af at lave længerevarende forløb, hvor de mærker, at de selv udvikler sig og sætter deres præg på, hvilken retning projekterne tager. De skal opleve tilhørsforhold, forståelse for hinanden og værdsætte at der er plads til alle. Storegruppen vil dog kun være en enkelt gang om ugen samt en samlet bus-uge, så den største del af arbejdet med selvhjulpenhed og alle de andre vigtige emner, vil fortsat foregå hjemme og i børnenes dagligdag i børnehaven.

 

Hvordan bakker I forældre bedst op om Storegruppen?

Vi holder som regel eti forældremøde, hvor I vil blive meget klogere på alle de spørgsmål I har vedrørende den kommende skolestart. Der kan være repræsentanter fra Ørestad Skole ligesom vi tidligere har inviteret pædagoger fra den tilknyttede KKFO. Det er vigtigt at I følger med i informationerne vi KBH Barn.

Her er ambitionen, at I kan følge lige så meget med i børnenes hverdag og få alt den nødvendige praktiske info, som I kender det fra Rumlepottens dagbog. Vi håber på en ny tablet/ipad, da den gamle blev brugt så godt, at den ikke kunne mere. Men ellers er tanken, at al information om Storegruppen vil foregå online, i øvrigt i tråd med den måde, som skolen kommunikerer til jer via Forældre-intra.

Man kan bakke Storegruppen op, ved at bakke sit barn op omkring nysgerrigheden og arbejde videre derhjemme med de individuelle udfordringer, som at tørre sig selv og være renlig, tage ansvar i dagligdagen, bruge god tid med tøjet og bygge videre på venskaberne. I den forbindelse vil vi gerne lave en venne-liste for jer, der ønsker at benytte dette til legeaftaler. Ørestad Skole fortæller os, at de ikke har forventninger til, at børnene skal kunne alt det med bogstaver inden de starter i skole og de vil meget hellere have, at vi fokuserer på alt det andet omkring barnet. Så det har vi med glæde taget til os, men dermed ikke sagt at nysgerrigheden for bogstaver ikke kan være et middel til at opnå nogle af målene. Vi ved jo godt, at de elsker Hr. Skæg og selv tænker, at skole handler om bogstaver – men vi er en Storegruppe og ikke en Skolegruppe. Det må I gerne bakke op om.

Bilag
Vi har lavet et årshjul for skolestart. Hent det her