Vidensoverdragelse ved skolestart

Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune har den 12. marts 2008 vedtaget principper for vidensoverdragelse i forbindelse med børns overgang fra dagtilbud til skole og fritidsinstitution. Vidensoverdragelse fra institution til skole og fritidsinstitution er en del af den samlede sprogindsats i dagtilbud.

 

Vidensoverdragelse sker på det kommunalt udarbejdet standardskema, som udfyldes af pædagoger i dagtilbuddet og omfatter vurderinger af barnets sproglige kompetencer, sociale kompetencer, krop og bevægelse samt livsglæde. Skemaet drøftes og tilrettes i dialog med forældrene. Oplysningerne i skemaet skal underskrives af forældre, hermed giver man sit samtykke til, at oplysningerne må videregives.

 

Det er institutionens ansvar at videregive skemaet til skole og fritidsinstitution. Vidensoverdragelse vedr. børn, der har modtaget specialpædagogisk bistand påhviler Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

 

Principper for vidensoverdragelse 
Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet:

 

  • Vidensoverdragelse fra dagtilbud til fritidsinstitution og skole er et nødvendigt tiltag for at skabe et sikkerhedsnet under børn, der er i risiko for mistrivsel eller dårligt læringsforløb i mødet med nye voksne og institutioner.
  •  
    Vidensoverdragelsen tager udgangspunkt i et anerkendende og ressourcepræget syn på barnet og understøtter barnets inklusion i almensystemet.

 

Målgruppen for vidensoverdragelse er: 

  • Tosprogede børn, der i deres sidste år i dagtilbud/ §4a ordning har modtaget sprogstimulering i henhold til folkeskolelovens § 4a. 
  • Børn, der har deltaget i pædagogisk opfølgning på baggrund af sprogvurdering eller tilsvarende pædagogiske vurderingsmetoder. 
  • Børn, der af forskellige grunde har påkrævet sig forældres og pædagogers særlige opmærksomhed. 
  • Børn, der i deres sidste år i dagtilbud har modtaget støtte via støttepædagogbudgettet.

 

Kilde: Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning.