Tidlig opsporing

Hvordan trives dit barn i institutionen?

Kære forældre,
Fra april 2015 sætter personalet i alle 0-6-års-institutioner i København opmærk-somhed på alle børns trivsel ved hjælp af en obligatorisk trivselsvurdering to gange årligt.
Formålet er dels at skabe mere målrettet dialog omkring børns trivsel, men også at opfylde de politiske mål omkring tidlig opsporing på daginstitutionsområdet

Det betyder, at pædagogerne i dit barns institution vil vurdere og reflektere over dit barns trivsel i institutionen ved hjælp af et trivselsskema, der er let anvendeligt, med en struktureret metode til dialog omkring dit barns trivsel.

Trivselsvurderingen foregår ved, at pædagogerne i fællesskab vurderer dit barns triv-sel ved hjælp af trivselsskemaet med fokus på bl.a. barnets grundstemning, sociale relationer, motorik og sprog.

Trivselsskemaet er udviklet af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Re-gioners Analyse og Forskning) og afprøvet og tilpasset i et pilotprojekt i Københavns Kommune. Trivselsskemaet anvendes i dagtilbud i en række danske kommuner.

Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte personalet i institutionen.

Med venlig hilsen
Københavns Kommune
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Bilag
Vejledning til trivselsvurdering
tidlig opsporing
Trivselsskema
Overbliksskema