Besøgsdag

Hvis I som forældre, overvejer at skrive jeres barn op til Børnehuset 8TALLET, så afholder vi besøgsdag hver tirsdag i lige uger kl. 12.00, hvor en fast personale vil fortælle, svarer på spørgsmål og viser rundt.

 

Hvis I som forældre ønsker en rundvisning, skal I tilmelde jer dette ved enten at ringe til Børnehuset 8TALLET på tlf. 32460270 eller sende en E-mail til 37415@buf.kk.dk

 

Hvis man tilmelder sig en rundvisning via E-mail, så skriv gerne jeres telefon nr. så vi kan ringe hurtigst muligt i tilfælde af evt. aflysning.