Indkøring af nye børn

Når I som familie får anvist plads til jeres barn i Børnehuset 8TALLET, og takker ja til pladsen, så finder den pædagogisk leder ud af hvilken gruppe barnet skal være i. Oftest vil det være i den gruppe, hvor et andet barn er flyttet videre til børnehave eller i skole. Inden jeres barn starter, inviterer vi til en rundvisning/samtale med den gruppe hvor jeres barn skal starte. Her kan I som forældre høre mere om os, få en forventningsafstemning, høre lidt om indkøringen af jeres barn og ikke mindst får personalet mulighed for at høre lidt om jeres barn.

I indkøringsperioden vil I og jeres barn være tilknyttet et personale fra gruppen og det er den person, der hjælper med at I kommer til at lære Børnehuset 8TALLET at kende. Det er også det samme personale der hjælper jeres barn med at være her i Børnehuset 8TALLET uden mor og far. Hvis personalet oplever at jeres barn har etableret en tættere kontakt til et andet personale fra gruppen, så er der mulighed for at denne overtager indkøringen.

 

Hvor lang tid indkøringen vil komme til at tage kan være svært at svare på. Alle børn er forskellige og deres behov er ligeledes forskellige. Præcis hvor lang tid jeres barn har brug for, under indkøringen, taler personalet med jer som forældre om. Personalets udgangspunkt vil være hvordan de oplever at jeres barn trives. Vi har mange og gode erfaringer med dette og anbefaler, at forældre bruger 2 uger til at indkøre deres barn. Selve indkøringen tager udgangspunkt i barnets og forældrenes behov.

 

En typisk indkøring ser således ud:

  • barnet er her sammen med forældrene
  • barnet er her lidt tid alene og spiser eventuelt med gruppen
  • barnet spiser og sover her, men bliver hentet så snart det vågner
  • barnet spiser, sover og leger her lidt efter middagsluren
  • barnet er her en hel dag

Opstår der nogen tvivl eller usikkerhed, så er det vigtigt at få talt om det med det samme, så det ikke får afsporet indkøringen. Jeres barn er ekspert i at mærke, hvordan i som forælder har det, så jo mere trygge i er ved institutionen, jo nemmere bliver det for jeres barn at være her. Husk at det er et samarbejde.