Ved måltiderne

Måltidet er et læringsrum, der præges af socialisering og inklusion, og et meningsfuldt ritual, der skaber glæde og velvære og styrker fællesskabet. Barnet mødes af gode rollemodeller, i form af nærværende og motiverende personale, som skaber trygge og anerkendende rammer, hvori barnet har mulighed for at nyde maden og stimulere sanserne.

Barnet støttes og motiveres til at være aktivt og selvhjulpent ved måltidet, bl.a. ved selv at forsyne sig med service, øse/hælde op og rydde op efter måltidet.

 

Dogmer for det gode måltid i Børnehuset 8-tallet
Måltidet er et læringsrum, der præges af socialisering og inklusion; aldrig til håndtering af konflikter og disciplinering. De erfaringer børn gør i barndommen præger menneskers forhold til spisning, sansning og fællesskab. Dette starter med måltidet. Det gode måltid skal ses som et meningsfuldt ritual, der skaber glæde og velvære og styrker fællesskabet. Barnet mødes af gode rollemodeller, i form af det pædagogiske personale, som skaber trygge og anerkendende rammer, hvori barnet har mulighed for at nyde maden og stimulere sanserne.

 • Det gode måltid tager tid.
 • Det gode måltid foregår i en god atmosfære og det pædagogiske personale er ansvarlig for denne.
 • Det gode måltid præges af anerkendelse af det enkelte barns formåen og giver anledning til selvhjulpenhed.
 • Det gode måltid tager udgangspunkt i hele børnegruppen.
 • Det gode måltid er præget af forudsigelighed, såsom faste rutiner.
 • Det skal være synligt for barnet, hvad der er til rådighed af mad.
 • Barnet støttes og motiveres til at være aktivt og selvhjulpent i forbindelse med måltidet, bl.a. ved selv at forsyne sig med service, øse/hælde op og rydde op efter endt måltid.
 • Barnet har ret til at takke nej til mad der bliver serveret, også selvom det er på deres tallerken.
 • Barnet opfordres til at mærke om det er sulten/mæt.
 • Måltidet er en sanselig oplevelse og barnet må gerne føle, mærke og eksperimenterer med maden. Samtidig motiveres barnet til at drikke af koppen og spise med bestik, i forhold til alder.
 • Det er tilladt at fortryde og vende tilbage til bordet.
 • Det pædagogiske personale er nærværende og motiverende.
 • For at bevare den gode atmosfære under måltidet, ser vi gerne at der forekommer så få afbrydelser som muligt.
 • Det pædagogiske personale er afklaret om rolle/ansvarsfordeling.
 • Har et barn sovet formiddagslur under måltidet og skal spise senere, vil der være et pædagogisk personale nærværende under barnets måltid.

I Børnehuset 8-tallet arbejder vi med måltidet ud fra de ovenstående dogmer. Der ligger pædagogiske overvejelser, udarbejdet af hele det pædagogiske personale, til grund for dogmerne. Måltidet består af langt flere samt vekslende pædagogiske overvejelser, men ovenstående er et fælles ståsted for hele Børnehuset 8-tallet.