Forældresamtaler

For at skabe de bedste betingelser for jeres barn, er det vigtigt, at vi har en god kontakt med hinanden.

Der findes ingen, som kender jeres barn bedre end jer som forældre, dvs. at i som forældre har ekspertviden om jeres barn, hvor vi, som professionelle, har en generel viden om børns udvikling.

 

 

Derfor har vi som pædagogiskpersonale og i som forældre al mulig grund til at hjælpe hinanden, for at jeres barn kan få det så godt som muligt, i de timer barnet er her. Udover den daglige snak i garderoben, er det til enhver tid muligt at aftale en tid til samtale. Vi vil hellere afholde forældresamtaler, når henholdsvis forældre/personale føler, at der er et behov, frem for at have et bestemt tidspunkt, hvor alle får tilbudt samtale uanset, om der er et behov eller ej.

Når et barn stater i Børnehuset 8-Tallet vil den første samtale være en velkomstsamtale. Her bliver I vist rundt i huset og vi vil tale med jer om jeres og vores forventninger, særlige hensyn, indkøring ol.

 

Når barnet har været i vuggestuen i over tre måneder tilbyder vi en forældresamtale. Samtalen tager afsæt i hvordan barnets trivsel har været siden det startede i vuggestuen.

Inden dit barn skal i vores børnehave tilbyder vi igen en samtale der omhandler overgangen fra vuggestue til børnehave. Samtalen vil også komme til at handle om jeres barns udvikling som vuggestuens personale vil fortælle om. Til denne samtale vil der også være personale fra børnehaven tilstede der vil fortælle om børnehaven og fortælle lidt om hvad det vil sige at gå i børnehave. Til denne samtale vil der også være mulighed at dele forventningerne til hinanden.

Efter 2-4 måneder tilbyder vi en forældresamtale om barnets opstart og trivsel i børnehaven.
Inden jeres barn skal starte i skole tilbyder vi også en forældresamtale, med henblik på at snakke om skoleparathed. Ifølge dagtilbudsloven skal vi udarbejde og videregiver de lovpligtige oplysninger, der populært kaldes ”Vidensdeling”, til børnenes kommende skole og fritidshjem. Disse vidensdelinger vil vi også præsentere jer for inden ved samme samtale inden disse bliver viderebragt til skolen.

Hvis i derudover har behov for en ekstra samtale, kan i aftale det med personalet på stuen. Omvendt skal vi nok sige til, hvis vi mener, at der er noget, der skal tales om.