Forældremøder

Vi har to årlige forældremøder, et i februar og et i november.

På mødet i februar måned samles alle i fællesrummet i huset til et fællesemne derefter går alle ud i de gruppe deres børn er tilknyttet. Emnerne i grupperne varierer fra år til år og fra gruppe til gruppe og tager ofte udgangspunkt i hvad grupperne pt. laver og hvad der rører sig aktuelt i børnenes liv.

På forældremødet i november foregår valg af forældrerådet og forældrebestyrelsen. Dette møde forgår sammen med de andre institutioner i klynge A6b og sidst blev mødet afholdt på Ørestadsskole. På dette møde er der udover valget også et foredrag om et aktuelt emne.