Legepladser

Vi har to legepladser. Den ene benyttes fortrinsvis af vuggestuebørnene og den anden af børnehavebørnene. Legepladserne er alderssvarende indrettet med forskellige legeredskaber udvalgt, designet og placeret af arkitekten. Vi benytter legepladserne som et supplement til dels til vores indendørsfaciliteter dels til udelivet. På børnehavens legeplads har vi en dejlig bålplads, hvor vi både laver mad, fortæller historier, men også bare har hyggebål.