Grupperne

Børnehuset 8-tallet har 9 grupperum, de 5 af grupperne er vuggestue og de sidste 4 er børnehave. Rent fysisk ligger vuggestuen i den ene ende af huset og børnehaven er fordelt på to etager i den anden ende af huset.

Arkitektonisk er grupperne forskellige, hvilket ses ved at nogle grupper har loft til kip med store glaspartier, andre har hems og nogle har alm loft. Karakteristisk for alle de grupper som ligger i stueetagen, er at de har en klimazone. Klimazonen er tilgængelig via store glas foldedøre, der gør det muligt at integrere området så det bliver en del af grupperummet.

Klimazonen bruges både til leg og kreative værksteder, hvor man kan male, plante m.m.

Alle 9 grupper er indrettet ud fra en tanke om at rummet skal være så fleksibelt som muligt, derfor er alle vores møbler sat på hjul, så man nemt kan flytte rundt alt efter hvilke aktiviteter og behov man har i den pågældende gruppe.

Grupperne er indrettet med fokus på vores natur/kreativitets profil og afspejler altid hvilke pædagogiske aktiviteter og overvejelser gruppen arbejder med på det givne tidspunkt.