Gruppe 2

Gruppe 2 er en vuggestuegruppe hvor der er 12 vuggestuebørn. I Gruppen er der tilknyttet to pædagoger og en pædagogiskassistent.  Gruppen ligger med døren til det ene af vores to store fællesrum. Gruppe 2´s klimazone er forsøgt indrettet som et lille værksted til inspiration for resten af huset.