Gruppe 7

Gruppe 7 er en børnehavegruppe med 22 børnehavebørn. Denne gruppe har tilknyttet to pædagoger og en pædagogmedhjælper. Gruppen er fysisk placeret tættest på døren til børnehavens garderobe i stue etagen.  Gruppe 7´s klimazone hænger sammen med Gruppe 6´s.

Gruppe 7 er den gruppe med den laveste frihøjde til loftet i børnehaven. Årsagen til den lave frihøjde er at der oven på gruppen ligger Gruppe 8.