Præsentation af huset

Kostpolitik

Københavns kommune arbejder med en sundhedspolitik, hvor retningslinjerne blandt andet indebærer, at ”små børn trives, når maden er sund og måltiderne er hyggelige og rare". Det får dem til at vokse, udvikle sig og fungere, som de skal. En varieret og sund mad mætter og indeholder den næring og energi, som den lille krop har brug for, mens måltiderne er med til at skabe rytme i hverdagen og udvikle barnets sociale færdigheder. 

I Børnehuset 8-Tallet synes vi overordnet det er forældrenes ansvar, at sørge for sit barns sundhed. Dermed ikke sagt, at vi som institution ikke vil være med til at fremme sundheden og være med til, at give børn en sund start på livet. Vores mad og måltidspolitik (kostpolitik) er en nedskreven målsætning for, hvad vi vil med maden til børnene. Kostpolitikken handler for os om, at vi som børneinstitution gerne vil være med til at sætte fokus på børns sundhed. Formålet med kostpolitikken er, at synliggøre Sejlhusets visioner, krav og holdninger til mad. 

 

Sunde børn leger bedst 
Små børn og små maver kræver mindre måltider, som er jævnt fordelt gennem hele dagen. Der er fokus på at sammensætte en varieret menu, som lever op til de officielle anbefalinger for børns mad. Børnehuset 8-Tallet vil gennem 4 måltider tilbyde børnene hensigtsmæssig kost, som dagligt tilberedes af køkkenpersonalet. Vi tilbyder børnene mad om morgenen (7.00-7.30), om formiddagen (kl.8.30-9.00), til frokost (kl. 11.00/11.20) og til eftermiddag (kl. 14.00). Vi lægger vægt på, at børnene får sunde og varierede måltider, som giver mætte, glade og veltilpasse børn. Vi er bevidste om, at valget af råvarer er vigtigt og der købes udelukkende økologiske produkter helt uden sukker, honning og andre sødestoffer.

 

At vi i Børnehuset 8-Tallet har valgt ikke at servere sukkerholdige fødevarer til børnene skal ikke forstås om et afsavn, men som et tiltag for at højne sundheden. Køkkenpersonalet og kostudvalget bestræber sig på løbende, at udarbejde menuforslag til eksempelvis højtider, som er i overensstemmelse med vores kostpolitik.

 

Lysten til at spise 
Vi bestræber os på at gøre måltidet roligt og hyggeligt uden for mange konflikter. Når vi piser sidder vi i små grupper, så der er tid til kontakt med det enkelte barn. Inden vi sætter os til bordet, har vi inddraget børnene i forberedelserne ved at fortælle, at nu skal vi have mad, og vi inddrager børnene i borddækning og afrydning og hvor det er muligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt inddrages de større børn i madlavningen.

 

Vi lægger vægt på, at maden bliver serveret i en god atmosfære og på en måde, så børnene får lyst til at spise. Det er en pædagogisk opgave at tilrettelægge de fysiske og sociale rammer omkring måltidet, så det fremmer børnenes appetit til maden og lyst til fællesskabet omkring måltidet, derfor vil helst modtageinden vi spidser mellem 8.30-9.00.

 

De ansatte i dagtilbud som rollemodeller

Børn lærer af de voksne, de er sammen med i hverdagen, og de lader sig inspirere af det, de voksne gør. Det kræver en bevidsthed om dagtilbuddets værdier, rutiner og regler og en bevidsthed hos de ansatte om deres egne værdier og de signaler, de sender – også i forhold til mad og måltidet, bevægelse og hygiejne. Grundlæggende betyder det, at de normer og regler, der gælder for børnene, også efterleves af personalet.