Sygdomsvejledning

Langt de fleste smitsomme sygdomme hos børn er ikke alvorlige, men meget hyppige, som f.eks. mange luftvejsinfektioner og maveinfektioner.

Det er ofte nødvendigt med konkret vejledning om, hvordan syge børn skal håndteres i daginstitutioner og skoler. For at undgå smitte er det vigtigste, at syge børn skal blive hjemme.

 

Sundhedsstyrelsen har derfor udgivet en vejledning, der henvender sig til daginstitutioner, skoler og forældre. Den skal informere om de bestemmelser, der gælder disse steder, når der optræder smitsomme sygdomme.

 

Vejledningen omfatter alt fra hepatitis, influenza, kighoste til børneorm, mellemørebetændelse og lus.

 

 

Sundhedsstyrelsen har udgivet folderen: Smitsomme Sygdomme hos børn og unge 2013 som gælder for alle dagtilbud i Danmark. Herunder kan du downloade og læse mere om hvad der gælder og hvornår.

 

Københavns Kommune har lavet pjecen ”Smitsomme sygdomme i dagtilbud”. Denne hænger i begge indgange i huset og kan downloades herunder.

 

Forældreråder i Børnehuset 8-Tallet har udarbejdet en sydomsfolder. Denne folder er tænkt som en en folder der henvender sig til forældre fra forældre. Her kan du downloade forældrerådets sygdomsfolder.

 

Hvornår er et barn rask eller syg

Det kan specielt for børns vedkommende af og til være svært at afgøre, om de er syge eller raske, og ofte må man foretage et skøn.

 

Barnet er rask, når det er feberfrit, og almentilstanden er upåvirket. Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning.

 

Barnet skal fx kunne lege ude og tage med på udflugt. Hvis et barn kommer i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom.

 

Det kan derfor være en god ide at lade barnet blive hjemme i mindst 1 dag, efter at det er blevet feberfrit eller har haft opkast ol.

 

Barnet er syg, hvis almentilstanden er påvirket, hvis det har feber, eller hvis der er specifikke tegn på sygdom. Er du i tvivl så læs mere i sundhedsstyrelsens vejledning eller kontakt egen læge.