Hygiejne i daginstitutioner

"Hygiejne i daginstitutioner -anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn indenfor hygiejne, miljø og sikkerhed er skrevet til alle medarbejdere tilknyttet daginstitutionsområdet" og samler Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger på området.

Sundhedsstyrelsen finder, at der bør stilles høje krav til den daglige hygiejne i daginstitutioner, da det berører mange børn og voksne. Formålet med anbefalingerne er derfor at understøtte både myndigheders og personalets indsatser over for en række faktorer af betydning for børns sundhed i daginstitutioner. Her tænkes således både på det daglige arbejde og rådgivning, men også at bogen kan være til gavn ved projektering, nybygning, ombygning og renovering. Dette kan være med til at mindske sygeligheden blandt både børn og voksne – såvel personale som forældre.

 

Daginstitutioner skal i denne sammenhæng tænkes bredt og målgruppen omfatter såvel vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidshjem, klubber og andre socialpædagogiske tilbud til børn – herunder tilbud til børn med handicap, skolefritidsordninger samt et stigende antal alternative pasningsordninger som skovbørnehaver, skovbusser, rumlepotter, udflytterbørnehaver, busbørnehaver osv.

 

Du kan downloade folderen herunder