Trivselsvurderinger/TOPI

To gange om året laves der trivselsvurderinger på alle børn. Du kan i nedenstående pjece læse mere om trivselsvurderingen.