Aktiviteter

 

Dagligdagens aktiviteter i Æbelø formes både ud fra de emner, traditioner vi arbejder med i løbet af året, samt med et afsæt i børnenes skiftene interesser og børnegruppens behov.

Vi ønsker at fremme vores gennemsigtighed overfor både børn og forældre, ved at implementere ugeplaner som ikke kun er synlige overfor personalet.

Her vil det fremgå hvilke børn der, i formiddagsstunden, har hvilket aktiviteter og med hvilke voksne.