Hvordan får jeg adgang til KbhForældre.dk uden NemID?

Første gang du logger på KbhForældre.dk skal du logge på med dit NemID. Gennem dette logon sikrer løsningen fuldmagtshaveren. 

Du kan nu godkende den enhed du sidder ved - fx. din computer. 

  1. Tryk på "Log på KbhForældre"
  2. Vælg log på via NemID
  3. Indtast dine NemID oplysninger

    Du kommer nu ind på KbhForældre-siden

  4. Tryk på dit navn
  5. Scroll ned til punktet "Log på KbhForældre web uden NemID"
  6. Udfyld det tomme felt under "Navngiv din enhed"
  7. Tryk på "Godkend enhed"

Enheden er nu godkendt. Fremover kan logge på med brugernavn og kodeord fra denne godkendte enhed. 

Du kan godkende andre enheder på samme måde, hvis du tilgår systemet fra andre enheder. På den nye enhed gentages blot fremgangsmåden fra punkt 1.

Support 2018

For at sikre at alle forældre og institutioner kommer godt i gang med at bruge KbhForældre er der også i 2018 support over email eller telefon.

Supporten gælder kun i 2018 - så vi anbefaler, at du tager KbhForældre i brug allerede nu.

Supporten er åben mandag til fredag kl. 9:00 til kl. 15:00

Hotline telefon: 31 31 31 52

Hotline mail: hotline@assemble.dk