Hverdagen hos os

Dagens gang i danske dagtilbud er præget af en vis forudsigelighed og struktur. Den nedenstående gennemgang af dagens gang giver et overordnet billede, og bliver naturligvis ikke så slavisk fulgt, at tidsrammerne ikke kan brydes, hvis vi skal på tur eller i gang med aktiviteter eller projekter.

Morgen Børnehuset 8TALLET åbner kl. 7.00 og indtil ca. kl. 7.30 modtages børnene i vuggestuafdelingen. I dette tidsrum serveres der morgenmad. Fra ca. 7.30 deler vi os op så vuggestuebørn modtages i vuggestueafdelingen og børnehavebørn modtages i børnehaveafdelingen. Kl. 8 er der personale fra alle grupper og senest kl. 8.30 er alle grupper åbne. Alt
personale vil være mødt kl. 9.00 og derefter samles børn og personale i deres grupper. Vores intention er at skabe en rolig atmosfære og at hjælpe børnene til at klare overgangen mellem hjem og institution.

 

Samling Hver gruppe samler børnene til sang, historiefortælling og formiddagssnack bestående af brød og grønsager eller frugt. Der bruges også tid på at forberede børnene på planlagte aktiviteter.

Formiddag Når det falder naturligt ind, slutter samlingen og børnegruppens øvrige aktiviteter og lege går i gang. Nogle grupper tager på ture, andre afholder diverse projekter eller planlagte aktiviteter.

Mad og hvile Der bliver serveret og spist mad mellem kl. 11.00 og 12.00. Herefter skal de fleste børn i vuggestuen have en middagslur. Blebørn bliver skiftet, hvor de selv kravler op på puslebordet med en støttende hånd ved ryggen. De lidt større børn går på toilettet, hvis de vil. Inden sovetid er der plads til at lege lidt med vennerne. Nogle børn er dog så
trætte, at de skal ud og sove med det samme.

Efter frokost i børnehaven går alle børnehavegrupper oftest på legepladsen.

Imens har de børnehavebørn, der har brug for søvn, mulighed for at tage sig en lur.

Eftermiddag Børnene står typisk op igen mellem 13.30 og 14.00. Når alle har fået ren ble og tøj på, bliver der serveret eftermiddagsmad. Denne består typisk af frugt og ller/rugbrødsmadder, smoothies, mælk eller vand.

Herefter er der leg med vennerne eller aktiviteter, og omkring kl. 16 vil vi oftest gå ud på legepladsen eller i fællesrummene. Her er bedre plads til fysisk udfoldelse, og de børn som bliver hentet sidst, oplever ikke så intenst, at de øvrige børn bliver hentet en efter en. Børnehuset 8TALLET lukker kl. 17.00.