Sygdom

Hvis dit barn er forkølet eller af anden grund bliver hjemme, så ring venligst til os og giv besked så tidligt som muligt.

Bliver barnet skidt og utilpas, mens det er i vuggestuen, så ringer vi til jer med det samme, for at give jer besked og for at lave en aftale med jer om afhentning af barnet. Husk derfor altid, at vi har alle jeres telefonnumre opdaterede.

Som hovedregel hedder det, at såfremt barnet er for ”syg” til at indgå i institutionens daglige aktivitet, f.eks. være med på tur eller på legepladsen, lege med vand osv., så skal det blive hjemme. Det betyder ikke nødvendigvis, at det har feber, kastet op el. lign. Vi opfordrer stærkt til, at I giver jeres barn en feberfri dag, inden I igen kommer i vuggestuen. Det er ikke det samme, at være der hjemme som i institutionen, hvor man ikke bare kan gå og hænge med mor eller far en hel dag. Samtidigt undgår I også bedre, at jeres barn hurtigt bliver syg igen.

 
I øvrigt henviser vi til andet materiale om sygdom, som I gerne må få udleveret. Se også sygdomsvejledningen nedenfor. som Sundhedsstyrelsen har udgivet der gælder for alle dagtilbud i Danmark. Her kan du læse mere om hvad der gælder og hvornår.

Københavns Kommune har lavet pjecen ”Smitsomme sygdomme i dagtilbud” Se nedenfor. Denne hænger også i begge indgange i huset.

 

Forældreråder i Børnehuset 8-Tallet har udarbejdet en sydomsfolder. Denne folder er tænkt som en en folder der henvender sig til forældre fra forældre. Du kan downloade "forældrerådets sygdomsfolder" herunder.

 

Hvornår er et barn rask eller syg

Det kan specielt for børns vedkommende af og til være svært at afgøre, om de er syge eller raske, og ofte må man foretage et skøn.

 

Barnet er rask, når det er feberfrit, og almentilstanden er upåvirket. Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning.

 

Barnet skal fx kunne lege ude og tage med på udflugt. Hvis et barn kommer i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom.

 

Det kan derfor være en god ide at lade barnet blive hjemme i mindst 1 dag, efter at det er blevet feberfrit eller har haft opkast ol.

 

Barnet er syg, hvis almentilstanden er påvirket, hvis det har feber, eller hvis der er specifikke tegn på sygdom. Er du i tvivl så læs mere i sundhedsstyrelsens vejledning eller kontakt egen læge.

Bilag
Sundhedsstyrelsen 2013
udarbejdet af Københavns Kommune
af forældrerådet i børnehuset 8tallet