Formalia om aflevering og afhentning

Institutionen har ansvaret for børnene, så længe børnene opholder sig i institutionen eller deltager i udflugter eller lignende arrangementer.

Forældrene overtager ansvaret for børnene, når forældrene ankommer til institutionen - enten for at hente barnet eller for at deltage i arrangementer på institutio-nen. Tilsvarende har forældre, der afleverer deres barn, ansvaret for barnet, indtil forældrene forlader institutionen.

 

Forældrene har ansvaret for børnenes færden til og fra institutionen.

 

Institutionen må ikke aflevere børnene til andre end forældrene, medmindre andet er aftalt med forældrene. Anden afhentningsform kan alene aftales med forældremyndighedsindehaveren. Det kan være hensigtsmæssigt at skrive aftalen ned – evt. på barnets stamkort.

 

Hvis forældrene beder institutionen om at sende barnet hjem med en taxa, skal institutionen sikre sig, at der er nogen til stede til at modtage barnet – evt. ved en kontrolopringning.

 

Når institutionen vurderer, at forældrenes beslutning om, hvordan barnet kommer til og fra institutionen, ikke kan bedømmes som forsvarlig ud fra barnets alder og modenhed skal personalet tage en samtale med forældrene om problemet. Hvis dette ikke hjælper, skal institutionen overveje, hvorvidt der er grundlag for, at foretage underretning til lokalcentret, jf. servicelovens § 35.

 

I akut opståede situationer, hvor det ikke skønnes forsvarligt at overlade barnet til den, der afhenter barnet, eller hvor afhentning af barnet i øvrigt skønnes uforsvarlig, skal institutionen rette henvendelse til Døgnvagten, Åboulevard 38, 2200 København N, 33 17 33 33.

Det kan fx dreje sig om, at den, der afhenter barnet, er beruset eller på anden måde påvirket i en grad, der gør den pågældende uegnet til at tage vare på barnet.

 

 

Kilde: Socialforvaltningen - Døgnvagten i Københavns Kommune