For sent afhentning

Hvis eller når personalet konstatere, at et barn ikke er afhentet skal personalet forsøge at kontakte forældrene og i de fleste tilfælde lykkes dette.

 

Personalet skal ved kontakten spørge om hvornår forælderen forventer at ankomme. Når forældrene ankommer i institutionen har personalet klargjort en blanket som der kan underskrives. Personale har ordre på ikke at diskutere eller ”skælde ud” men derimod at påtale at de ikke har afhentet deres barn rettidigt. Personalet skal ikke diskutere eller have nogen former for konflikter med forælderen og henvise til den pædagogiske leder. Dette er netop for at undgå uhensigtsmæs-sige konflikter mens barnet er til stede.

Når en forældre ikke har afhentet et barn rettidigt og har skrevet under på blanketten sættes og opbevares denne, i en dertil indrettet mappe, på instituti-onens aflåste kontor. I fald der er mønster og tre gentagelser for samme familie om uafhentet eller for sent afhentet børn, indkaldes familien til en samtale med den pædagogiske leder. Blanketten opbevares i mappen indtil barnet er stoppet i institutionen. Herefter ligges de i barnets sagsmappe der bliver opbevaret i overensstemmelse med forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Blanketten er kun til internt brug.