Manglende afhentning

Institutionen skal rette henvendelse til Døgnvagt, hvis barnet ikke er afhentet senest 1 time efter institutionens lukketid, og der ikke foreligger nærmere besked fra forældrene om afhentning af barnet.

Døgnvagten
Åboulevard 38
2200 København N
Telefon: 33 17 33 33
Telefax: 35 37 36 14

E-mail: doegnvagten@sof.kk.dk

 

Døgnvagten vil træffe de videre foranstaltninger mht. barnets anbringelse evt. ved anbringelse i døgninstitution. Døgnvagten vil ligeledes orientere lokalcentret og – så vidt muligt – forældrene.

Institutionens personale må ikke anbringe barnet hos naboer, andre eller tage barnet med hjem uden udtrykkeligt samtykke fra Døgnvagten. Personale og barn bør forblive på institutionen, således at forældrene har mulighed for at komme i kontakt med personalet.

 

Institutionen kan på forhånd opfordre forældrene til at give skriftlig oplysning om, hvorvidt en anden person kan kontaktes og afhente barnet, hvis forældrene er forhindret. I så fald behøver personalet ikke at kontakte Døgnvagten.

 

Hvis barnet gentagne gange ikke hentes til tiden i institutionen, bør personalet være opmærksom på, om der er grundlag for at foretage en underretning til lokalcentret i henhold til servicelovens § 35.

 

Kilde: Socialforvaltningen - Døgnvagten i Københavns Kommune