Klynge VVK F

I Klynge VVK F er vores kerneopgave at udvikle trygge, nysgerrige og livsduelige børn i tæt samarbejde med forældrene.

Vi er en stor klynge, der består af institutioner i Sydhavnen. Vi samarbejder med tre skoledistrikter og har børn i aldersgruppen 0-6 år. Vi er en samling af institutioner der samarbejder på tværs i forhold til ledelse, videndeling og særlige pædagogiske aktiviteter.

Klynge VVK F består af:

Børnehuset Sluseholmen (0-6-årsinstitution, Udflytterbørnehave på Rymarksvej)

Børnegården Frederiksholm (0-6-årsinstitution)

Idrætsinstitutionen Bavnehøj (3-6-årsinstitution)

Stubmøllen (0-6-årsinstitution)

Børnehuset Scandiagade (0-6-årsinstitution) 

Enghave Remise (0-6-årsinstitution)