Pædagogisk tilsyn

Her kan du læse rapporten fra vores seneste pædagogiske tilsyn.

Områdets pædagogiske konsulent udfører mindst én gang om året et pædagogisk tilsyn med alle institutioner i Københavns kommune. Dette for at sikre den pædagogiske kvalitet og hjælpe til med at sætte fokus på hvilke områder der særligt skal udvikles. Tilsynsrapporten skal ses som et pædagogisk arbejdsredskab

Tilsynet består at en tilsynsobservation i institutionen og en efterfølgende dialog, mellem konsulenten, medarbejdere, forældre og ledere. Tilsynet munder ud i en rapport med beskrivelser af den pædagogiske praksis og anbefalinger.