Sprogvurderinger

Gode sprogkundskaber i de tidlige barneår har stor betydning for barnets trivsel nu og her, men også for barnets læring senere hen i skolen. Derfor er det vigtigt at understøtte alle børn i at tilegne sig sproglige kompetencer og sætte tidligt ind med målrettede sprogindsatser for de børn, som viser tegn på forsinket sproglig udvikling.

Sprogvurdering 3-6 er et redskab, som vi i Børnehuset bruger til at følge den sproglige udvikling hos alle børn mellem tre og seks år og at identificere det enkelte barns sproglige udfordringer og ressourcer.
Sprogvurdering 3-6 vurderer det enkelte barns talesproglige og før-skriftlige færdigheder ved hjælp af en række deltest. Scorerne fra deltestene viser det enkelte barns sproglige kompetencer sammenlignet med kompetencerne hos børn på samme alder og med samme køn.

Med sprogvurdering 3-6 kan vi som pædagogisk personale få et grundlag for en målrettet tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis i Børnehuset, så den understøtter alle børns sprogudvikling bedst muligt