Om Brønshøj/Vanløse Klynge B

Klynge B i området Brønshøj/Vanløse er dannet ved den reviderede klyngestruktur i Københavns Kommune pr. 1. august 2016.

Klyngen består af otte kommunale dag- og fritidsinstitutioner og er normeret til 753 børn i alderen 0-9 år.

Vi er ca. 150 fastansatte, der arbejder med pædagogik, ledelse, service og administration.


Formål

Klynge Bs formål er at tilbyde dagtilbud jf. § 7 og fritidshjemstilbud jf. § 45 i dagtilbudsloven.

Formålet i klynge B er endvidere at skabe en tryg hverdag for alle vores børn, store såvel som små, og deres forældre gennem engagerede, nærværende og fagligt kompetente medarbejdere, som ser frem til at modtage alle børn i klyngen.

I klynge Bs institutioner skal børnene opleve glæden og fællesskabet og i samspil og modspil med børn og voksne få mulighed for udvikling.

(Teksten er under revision og opdateres snarest muligt.)