Forældresamarbejde med tillid og respekt

I klynge B lægger vi stor vægt på forældresamarbejdet – både i dagligdagen ude i den enkelte enhed, men også i klyngens forældrebestyrelse og enhedernes forældreråd, hvor aktive og engagerede forældre kan være med til at præge rammerne for deres børns hverdag.

Læs mere om det lokale forældresamarbejde, forventninger, rettigheder og pligter på enhedernes egne websites.

Du kan også læse mere om mulighederne for forældreindflydelse i Københavns Kommune i Velkommen til forældrebestyrelsen og forældrerådet i kommunale klynger.