Indskrivning

Indskrivning til vuggestue og børnehave

I folderen Skriv mig op kan du få overblik over pasningsmulighederne i Københavns Kommune.

Du kan foretage indskrivning og få svar på en række spørgsmål på kk.dk:

Søg og skriv dit barn op til vuggestue
Søg og skriv dit barn op til børnehave


Plads i fritidsinstitution

Du kan tilmelde dit barn til fritidsinstitution samtidig med, at du indskriver dit barn til skole. Ved senere skolestart eller ved skoleskift skal du kontakte Pladsanvisningen.

Pasningsgaranti. I Københavns Kommune er der pladsgaranti på fritidsinstitutioner. Det betyder, at vi kan tilbyde alle børn i børnehaveklasse og 1.-3. klasse en plads på en fritidsinstitution, der er tilknyttet den skole, hvor barnet skal starte. Når du har søgt om plads i en fritidsinstitution, sender Pladsanvisningen et tilbud om plads til dit barn i perioden april til juni måned.

Fordeling af børn i fritidsinstitutionen. I klynge B har Fritidsinstitutionen ved Bellahøj Skole til huse på fem matrikler lige omkring skolen. Det er fritidsinstitutionen, som fordeler børnene i de forskellige huse.

Overflytning. Det er muligt at flytte fra én fritidsinstitution til en anden. Hvis du ønsker, at dit barn skal skifte fritidsinstitution tilhørende en anden skole end den, dit barn går på, skal du kontakte Pladsanvisningen.

Institutionsplads til privatskolebørn. Hvis dit barn skal gå i privatskole, og du ønsker, at barnet får en plads i en kommunal fritidsinstitution, skal du henvende dig til Pladsanvisningen for at blive skrevet op.

Få mere information på Søg og skriv dit barn op til skole og fritidsinstitution.