Klyngestrukturen i Københavns Kommune

I klyngestrukturen samler man den administrative ledelse af flere kommunale institutioner ét sted, mens hver enkelt institution bevarer den pædagogiske ledelse tæt på børnene.

Klyngelederen har blandt andet det overordnede ansvar for institutionernes administration, økonomi og personale og varetager de administrative opgaver.

Alle institutioner i en klynge har en pædagogisk leder, der varetager den daglige drift og fordeling af personaleressourcer og arbejder med den pædagogiske udvikling i institutionen.

Læs mere om klyngestrukturen og klyngernes rolle i bilaget Klyngerne: Endnu mere af det gode børne- og ungeliv.