Ledelsen i klynge B

Vores ledelsesteam udgøres af:

  • Marialise Rømer, klyngeleder
  • Bodil Lind Andersen, pædagogisk leder for Slottet
  • Dorte Bang Jensen, pædagogisk leder for Vuggestuen Rugvej
  • Jane Remien Hansen, pædagogisk leder for Tusindfryd
  • Jo Niclasen, pædagogisk leder for Haven
  • Merete Varntoft Jørgensen, pædagogisk leder for Vindsuset og Børnehuset Håbets Allé
  • Rikke Møller Svendsen, pædagogisk leder for Lærkereden
  • Tina Wessel, pædagogisk leder for Fritidsinstitutionen ved Bellahøj Skole

Værdigrundlag for ledelsesteamet

Klynge B er en sund klynge, hvor alle ansatte trives og er en del af fællesskabet. Vi tænker økonomisk bæredygtighed og udvikling til gavn for alle. Derfor arbejder ledelsesteamet efter følgende værdigrundlag, som til stadighed er i bevægelse:

Udvikling
Alle ledere deltager i udviklingen i ledelsesteamet

Vi ønsker at være det bedste ledelsesteam. Faglighed er nødvendig for udvikling. Udvikling er nødvendig for en effektiv og fremtidssikret organisation. Dygtige og talentfulde ledere skaber ro på arbejdspladsen.

Respekt
I ledelsesteamet udviser vi hinanden og andre respekt

Når vi respekterer og anerkender, giver det kvalitet i samvær og menneskelige relationer med rum og plads til dem, vi er. Igennem respekt og anerkendelse opstår tilliden, som er grundlaget for et godt samarbejde, trivsel, arbejdsglæde og et godt psykisk arbejdsmiljø.

Anerkendende kommunikation
I ledelsesteamet tager alle ansvar for en god og anerkendende kommunikation

Anerkendende kommunikation giver rammer, der er præget af tillid, åbenhed og forpligtende samvær. Klyngen kræver en god kommunikation, der fremmer forståelsen og giver resultater. Fordi det giver lyst til at gå på arbejde.

Fællesskab
Fællesskabet i klyngen og i ledelsesteamet er vigtigt at dyrke

Det udvikler os. Jeg kan altid finde en at sparre med. Det giver følelsen af samhørighed. Det giver tryghed; der er en, der griber mig, hvis jeg er ved at falde. Det letter og styrker arbejdsprocesserne. Det udvikler den faglige profil. Det udvikler fælles overordnede rammer.

(Teksten er under revision og opdateres snarest muligt.)