Den pædagogiske ramme i klynge B

Pædagogiske principper

I klynge B har vi formuleret følgende overordnede pædagogiske principper:

  • Der skal være en positiv atmosfære i den enkelte enhed, kendetegnet ved imødekommenhed og engagement.
  • Her skal være sjovt, rart og trygt at komme for børn og voksne.
  • Der skal være trygge og forudsigelige rammer, hvor børnenes trivsel – fysisk, psykisk og socialt – tilgodeses af nærværende og empatiske voksne.
  • Samværet skal være præget af gensidig respekt, anerkendelse, forståelse og ligeværdighed, og der skal være plads til forskelligheder.
  • Der skal være et godt samarbejde, der bygger på tillid forældre, børn og personale imellem.
  • Der skal vises hensyn, respekt og ansvar for hinanden.
  • Der skal ydes omsorg for såvel det enkelte barn som gruppen.

Læringsmiljø

I klynge B ønsker vi at sikre et godt læringsmiljø i alle vores enheder ved at prioritere indretning og vedligeholdelse af såvel inden- som udendørsarealer. Disse rammer giver børnene mulighed for at bevæge sig igennem de seks temaer, som læreplanerne beskriver, og samtidig lever vi op til børnemiljøloven, hvis formål er at give børnene et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer trivsel, udvikling og læring.

Det er den enkelte enhed, der udarbejder deres egne læreplaner og prioriterer, hvilke temaer de vil sætte fokus på det enkelte år. Endvidere arbejder institutionerne med børnemiljøvurdering og læsepolitik i deres læreplansarbejde.

(Teksten er under revision og opdateres snarest muligt.)