Kontakt

Kontakt

Brønshøj/Vanløse Klynge B
Klyngeleder Marialise Rømer
Håbets Allé 2
2700 Brønshøj

Mobil 2612 1557
E-mail marroe@kk.dk
www.broenshoej-vanloese-b.kk.dk

EAN: 5798009370389
CVR: 64942212
SE: 22957716


Område Brønshøj/Vanløse
  • Områdechef Anders Andersen, 3317 5972
  • Pædagogisk konsulent Kanja Møller-Tallingbjerg, 3317 5933

Rådgivere og samarbejdspartnere
  • Pladsanvisningen – Vejleder om kommunale vuggestuer, børnehaver, dagpleje og fritidshjem/KKFO i Københavns Kommune
  • Sundhedsplejen – Frivilligt tilbud til børnefamilier til støtte for barnets sundhed og trivsel
  • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) – Rådgiver institutioner og skole omkring 0-18-årige børn og unge med specialpædagogiske problemstillinger
  • Socialforvaltningen – Støtte til børn, unge og familier i Københavns Kommune
  • Københavns Forældreorganisation, KFO – Børnepolitisk interesseorganisation for forældre, forældreråd og forældrebestyrelser i Københavns Kommunes institutioner
  • Børns Vilkår – En social, humanitær interesseorganisation for børn og unge i Danmark
  • Børnetelefonen – Gratis og anonym børne- og ungerådgivning og chatrum

Københavns Kommune på de sociale medier

Københavns Kommune er på Facebook, Twitter og Instagram. Her møder kommunen borgerne som et supplement til telefoner, chat og personlig henvendelse. Læs mere på Københavns Kommune på de sociale medier.