Lovgrundlag, mål og rammer

Klyngens institutioner er underlagt Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Derudover skal arbejdet foregå inden for de mål og rammer, som Københavns Kommune har opstillet for dag-, fritids- og klubtilbud: