Pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Alle vuggestuer og børnehaver skal lave en skriftlig pædagogisk læreplan, som er udgangspunkt for det pædagogiske arbejde i hverdagen.

Det pædagogiske personale i daginstitutionen sætter, med udgangspunkt i børnegruppen, mål for arbejdet med børnene inden for følgende temaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere om arbejdet med pædagogiske læreplaner i vuggestue og børnehave på kk.dk.