Børnemiljøvurdering

Ifølge dagtilbudslovens § 46 skal alle fritidshjem udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, som indeholder en kortlægning af fritidshjemmets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.

Børnemiljøvurderingen skal i videst muligt omfang skabes ud fra et børneperspektiv, og vurderingen skal beskrive eventuelle børnemiljøproblemer og indeholde handlingsplaner herfor.

I Københavns Kommune er det besluttet, at børnemiljøvurderinger på 6-9-årsområdet udarbejdes hvert 2. år.