Udmeldelse

Der er en måneds opsigelsesvarsel i alle kommunens dag- og fritidstilbud. Du kan melde dit barn ud den 1. og 15. i måneden.

Hvis du vil flytte dit barn fra en institution til en anden, er der 14 dages overflytningsret. Her skal du kontakte Pladsanvisningen.

Udmeldelse af vuggestue
Udmeldelse af børnehave
Udmeldelse af fritidsinstitution