Tæt forældresamarbejde

Et kreativt hjørne i De Fire Birke. 

I Specialklyngen er det tætte forældresamarbejde vigtigt for os. Børnenes trivsel, udvikling og læring afhænger i høj grad af et tillidsbaseret og godt samarbejde mellem institutionerne og forældrene. Her spiller klyngeledelsen en vigtig rolle i forhold til, at retningslinjerne for forældresamarbejdet bliver overholdt i Specialklyngen. Derudover afholder de årlige forældrebestyrelsesmøder, hvor problemstillinger og generelle retningslinjer for hele klyngen bliver drøftet med forældrene. Forældre kan også henvende sig direkte til klyngelederen med spørgsmål eller eventuelle bekymringer.